disclaimer

De plukplekken op de wildplukwijzer zijn verkregen door crowdsourcing. Daarom neemt de Wildplukwijzer afstand van verantwoordelijkheden voor foutieve determinatie, plukplekken op niet openbare of gevaarlijke locaties of voor persoonlijke onverdraagzaamheid voor een van de wilde producten. Gebruik maken de wildplukwijzer is voor eigen risico.